Gminne Przedszkole w Słodkowie

www.przedszkole.zspslodkow.com

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

regulamin

Drukuj

REGULAMIN RODZICÓW:

Rodzic:

Przestrzega postanowień statutu przedszkola,

Podaje do wiadomości przedszkola zmian dotyczących kontaktów telefonicznych

Regularnie uiszcza opłaty za przedszkole w wyznaczonym terminie (do 15 każdego miesiąca)

Przyprowadza i odbiera dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku opiekę,

Przyprowadza do przedszkola tylko zdrowe dziecko

Uczestniczy w zebraniach rodziców